top of page

TÌM HIỂU BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC THEO TỪNG TỶ LỆ CỤ THỂ

Tầm quan trọng của bản đồ trong quy hoạch Phú Quốc

Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, Chính phủ. Với kế hoạch xây dựng Phú Quốc thành đơn vị hành chính - khu kinh tế đặc biệt, đảo Ngọc đang áp dụng triển khai 3 kế hoạch quy hoạch Phú Quốc là:

- Quyết định số 1197/QĐ-TTg năm 2005: Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

- Quyết định số 633/QĐ-CP ngày 11/5/2010 về vấn đề Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 (hay còn gọi là quy hoạch 633 Phú Quốc).

- Quyết định số 868/QĐ-TTg năm 2015 về: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hay còn gọi là bản đồ quy hoạch phú quốc 868 hoặc Quyết định điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc đến năm 2030.6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page